Tổng hợp hướng dẫn ingame và auto nhặt đồ

Nanh sói : N s
Mãnh vở áo giáp : H o p
Lông vũ : L v
Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T c
Hộp Socola Hồng : H p Socola H ng
Hộp socola Đỏ : H p socola
Hộp Socola Xanh : H p Socola Xanh
Hộp quà màu đỏ : H p qu
Hộp quà màu xanh lá : H p qu
Ngôi sao may mắn : S o t S B
Thiệp mời Stan : Thi p m i
Thiên Tử Kiếm : Thi T Ki
Nắm đấm Quyền Lực : N Quy L
Quyền Trượng Thiên Tử : Quy Tr Th T
Nỏ Hỏa Long : N H Long
Gậy Hỏa Long : G H Long
Gậy Thiên Nữ : G Thi N


+ Huy chương Vàng= Huy ch V (item event)
+ Huy chương Bạc = Huy ch B (item event)


Chú ý : Còn thiếu gì anh em báo để tớ bổ sung nhé