Đua Top All 5 Ngày :

Từ 13h ngày 11-05 đến 24h ngày 16-05 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Điều kiện
1 Cách cấp 2 + May Mắn
100.000 Gcoin
Tùy chọn Cánh Class
2 Cánh cấp 2
100.000 Gcoin
Tùy chọn Cánh Class
3 100.000 Gcoin
2 Lông vũ hoặc HHHT
Tùy chọn Cánh Class
4 - 5 50.000 Gcoin
2 Lông vũ hoặc HHHT
Tùy chọn Cánh ClassĐua Top Chủng Tộc 7 Ngày :

Từ 13h ngày 11-05 đến 24h ngày 18-05 23:59'

Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


Top Phần thưởng
1 Cánh cấp 2 + May Mắn + 11
2 Ring hoặc Pen + 1 dòng tùy chọn + 3% HP

Đua Top All 10 Ngày :

Từ 13h ngày 11-05 đến 24h ngày 21-05 23:59'

Tính Theo BXH Tất cảTOP
Phần thưởng
1 1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn + Luck
2 1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck
3 1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck
4 - 10 1 Sét Cấp 1 + 1 Option tự chọn+Luck


Đua Top All 15 Ngày :

Từ 13h ngày 11-05 đến 24h ngày 26-05 23:59'

Tính Theo BXH Tất cả
TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 12
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
100.000 Gcent
2 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 11
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
70.000 Gcent
3 1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 10
1 Nguyên liệu Wing 2.5 ( Tùy chọn)
50.000 Gcent
4 - 10 Cánh cấp 2 + 1 Dòng tùy chọn
( không lấy wing có thể lấy nguyên liệu 2.5)