Trước tình hình các nhà mạng lớn ( Viettel , Mobi , VinaPhone ) ngừng thanh toán thẻ nạp do có luật mới của nhà nước .

Mu Hỏa Long chỉ cấp nhận nạp thẻ VTC ( Vcoin)Ngoài ra nạp ATM + Momo + 25% giá trị Gcoin chính

Thân !